ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΚΠ ΥΛΙΚΟ,ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ,ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,ΕΝΤΑΞΗ,ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ,ΦΩΤΟ,

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Προς ΚΠΕ Μολάων     ( δια  των υπευθύνων της Διεύθυνσης)

Αίτηση συμμετοχής

ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε.
                 «Κάστρο: ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»
                                που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΝΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

            


ΣΧΟΛΕΙΟ : ………………………………………………………………………
ΤΗΛ.: ……………………………………………… FAX:……………….. ……
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………….Τ.Κ………. ……
e-mail:……………………………………………………………………………….
  
Το σχολείο ανήκει στη:

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ………………………………………………………………..
ONOMA ΥΠΕΎΘΥΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΛ……………………………………mail…………………………………………

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ…………………………………………………………………
ONOMA ΥΠΕΎΘΥΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
TΗΛ………………………………………mail………………………………………

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………..

Στοιχεία  συντονιστών εκπ/κών

Ονοματεπώνυμο
ειδικ
Ε- mail
τηλ
1
2
3


 Ενδιαφερόμαστε να συμμετέχουμε στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Κάστρο:
ο τόπος το ορίζει κι ο άνθρωπος το χτίζει» για  το σχολικό έτος / τα σχολικά έτη…………………………………………………………………………..

 Ο Διευθυντής του Σχολείου                            Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί
1.      ………………………..
2.      ………………………..
3.      ……………………….

Όνομα/υπογραφή/ σφραγίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου